Tetschen-Bodenbach
Villas in Bodenbach

The better part of town. These villas covered the southern exposure of Shepherd’s Bluff in Bodenbach.

Na jižním svahu Pastýrské steny vyrostla po r. 1903 vilová ctvrt s výstavnými secesními stavbami.