Tetschen-Bodenbach
Town Square of Bodenbach
The church on Bodenbach’s town square was erected in 1858-61. It is Hussite (!) and was named after Frantisek Serafin.

Stredem Podmokel bylo námestí (dnes Husovo nám.) s kostelem sv. Františka Serafinského z let 1858-61.