Tetschen-Bodenbach
Tetschen
The quay of Tetschen after 1905: River, chain bridge, Shepherd’s Bluff with palais. The barges look like from the 1920s.

Nákladní cluny kotvící u bývalé prístavní ctvrti. V pozadí most císarovny Alžbety.