Tetschen-Bodenbach
Tetschen
View from Tetschen to Bodenbach and the Shepherd’s Bluff. Empress Elizabeth Chain Bridge.

Pohled z Decína na Podmokly a Pastýrskou stenu. Labské cluny z pocátku století.